Jag förundras över den okunskap som finns ibland oss. Även om jag jobbar inom sjukvården och tar mycket för självklart, så förvånas jag när många jag möter inte ens vet att ett hjärta inte kan transplanteras från en "cirkulatoriskt död" person. Jag har talat med vänner som säger till exempel:

- Om jag dör kan ni få mitt hjärta !

Ja, det är ju en helt underbar tanke och ett kärleksfullt löfte, men om du förolyckas i en olycka, krossas eller förblöder och dör av följderna ....... så har vi tyvärr ingen nytta av ditt hjärta. Om du däremot får så kraftiga hjärnskador i en olycka eller genom hjärnblödning att du hamnar i respirator (och övriga kroppen ej är skadad), hjärtat slår, du kommer aldrig mer att kunna andas själv eller vakna upp .... och din hjärna har oåterkalleliga skador ..... först DÅ kan du bli en potentiell donator.

- Jaha ..... det hade jag inte tänkt på, blir ofta svaret ....

Begreppet "död" förknippas för de flesta med att hjärtat slutar slå ..... men om hjärtat har slutat att slå .... ja, då är det försent att rädda någon annan .....

 
Något som jag tycker är värt att notera och verkligen viktigt att lyfta fram, är de etiska aspekterna som värdighet och respekt mot donatorn .... läste just följande och vill att alla ska veta :

"Vård av en avliden donator får inte pågå i längre än 24 timmar i avvaktan på donationsingrepp, om inte synnerliga skäl föreligger. Alternativet till organdonation är aldrig fortsatt vård. Blir det ingen donation så avslutas vården"
C frågade en ganska obehaglig, men också lite komisk fråga för en tid sedan ..... (men både intressant OCH relevant):

- Om jag dör längre fram ..... alltså av nåt helt annat, till exempel bilolycka, cancer, hjärnblödning ..... kan jag då donera mina organ ? Och kan man använda mitt "nya" hjärta en gång till om det funkar bra ?

Svaret från transplantationskoordinatorerna var lite småkul .....

- Nej, ditt transplanterade hjärta återanvänds inte C ..... resten av dina organ KAN användas om de är helt friska och opåverkade. Men när det gäller ett transplanterat hjärta så jobbar vi inte med "RECYCLING" ..... inte ännu i alla fall ;-)

..... ganska skönt att veta ändå .... ha ha ha .....