Även stora C har nu genomgått den genetiska utredning som C och jag gjort tidigare. Det tar månader att få svar då provet skall analyseras i San Francisco.

Nu har svaret kommit och det var tyvärr så att även storasyster C är bärare av den gendeffekt som vi andra två har. För hennes del ser framtiden mycket ljusare ut och med denna vetskap kan även hon stå under ständiga kontroller, precis som jag nu gör.

Kontakten med hjärtläkaren här hemma är fantastisk ..... och han gör allt för att vi skall känna oss trygga.