I lördags publicerades ett uppföljningsreportage om C och om hur livet ser ut nu ...... snart 2 år efter det akuta insjuknandet. Om livet med sin hjärtpump och tankar i stort. 

Tack Jessica på VLT för en fin atikel ......