Min sjukskrivning går eventuellt inte igenom eftersom Försäkringskassan anser mig fullt arbetsför och till vilket jobb som helst på arbetsmarknaden ...... min läkare protesterar och en omprövning görs nu (eller rättare sagt en ny utredning av mitt ärende) 

Konstigt att Försäkringskassan kan bedöma sånt bättre än vad en överläkare kan ......

..... så jobbar dom .......